Navigácia

Obsah

Späť

Návrh rozpočtu Obce Záhorce 2018 až 2020

Návrh rozpočtu Obce Záhorce 2018 až 2020:

Príjmové položky

Výdavkové položky

 

Vyvesené: 1. 12. 2017

Dátum zvesenia: 17. 12. 2017

Zodpovedá: Henrieta Badová

Späť

A picture