Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o prerokovaní „Programu starostlivosti o CHVU Poiplie na roky 2018-2047“

Verejná vyhláška „Programu starostlivosti o CHVU Poiplie na roky 2018-2047“

Prerokovanie „Programu starostlivosti o CHVU Poiplie na roky 2018-2047“ sa uskutoční dna 24.01.2018

Vyvesené: 21. 12. 2017

Dátum zvesenia: 31. 1. 2018

Späť

A picture