Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 273
TÝŽDEŇ: 1038
CELKOM: 418688

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Obsah

Správne konania

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


Písomne: Na adresu Obce Záhorce, Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce
Elektronicky:  starosta@zahorce.sk 

 

Zverejnené 18.11.2013 -BK-
Aktualizované 24.2.2014

 

 

Začaté správne konania
Číslo konania Predmet konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č. 246/2013 (SUS 00271/2013) Pani Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 5 ks Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 120 cm, 110 cm, 45 cm, 110 cm, 100 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku CKN 93 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Záhorce. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je Mária Pastúchová, bytom Obchodná 89/93, Záhorce a Anna Keťková, J. Kozáčeka 1855/39, Zvolen, každá v podiele 1 / 2 . Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 11.11.2013 18.11.2013 7dní od zverejnenia informácie
Č. 18/2014 (SÚS 00024/2014) Spoločnosť ŽERY, s.r.o., Červenej armády 498/15, 991 06 Želovce, požiadala Obec Záhorce o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub stromo a krovín bez udania presného druhu, počtu a obvodu kmeňa, rastúce na pozemku EKN 6095/1, 6080/1, 6092/9, 6040/20 v k.ú. Záhorce. Vlastníkom pozemkov, na ktorých dreviny rastú je spoločnosť ŽERY, s.r.o., Želovce v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Záhorce 03.02.2014. Správny poplatok zaplatený: 17.2.2014. 19.2.2014 7dní od zverejnenia informácie
A picture