Zberný dvor

zberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 91
TÝŽDEŇ: 1505
CELKOM: 641298

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Obsah

Pamiatky

Fotogaléria

Záhorský kroj prešiel viacerými zmenami, ako je to vidieť podľa fotografií. Vývoj krojov skončil približne v 60-tych rokoch a tak ho poznáme aj dnes.
Piesne sú najživotaschopnejšou a regionálne najväčšmi odlišnou súčasťou tradičnej kultúry. Pozoruhodná je ich veľká druhová pestrosť. Delia sa podľa príležitosti, pri ktorej sa spievali, alebo podľa obsahu napríklad uspávanky, ľúbostné piesne, obradové – svadobné, krstové, pracovné – pastierske, banícke, remeselnícke, vojenské a regrútske piesne a žartovné piesne. Ľudové piesne sa dlho uchovávajú v pamäti a prenášajú sa z generácie na generáciu. Významnú úlohu pri poznávaní nesmierne bohatej studnice ľudových piesní zohrali a stále zohrávajú ich nadšení zberatelia a interpreti.
Ľudový tanec je pohybovo-hudobné umenie. V minulých storočiach, keď sa väčšina ľudových tancov vytvárala, žila podstatná časť národa na vidieku. Ľudové tance sa viažu prevažne k vidieckym vrstvám obyvateľstva. Tanec bol i v ľudovom prostredí predovšetkým kultúrnym prejavom kolektívu, súčasťou a spolutvorcom spoločenského života. Podieľali sa na ňom rytmický, obyčajný a umelecký pohyb, hudba, pieseň a neraz i zvykoslovie, prípadne sa stával súčasťou zvykov. Od tancov sú neodmysliteľné rôzne obradné i vyslovene zábavné tanečné príležitosti. Ľudové tance a piesne sprevádzali svojich nositeľov doslova celým životom. I príchod malého človiečika na svet sa oslavoval tancom a spevom. Ďalšími príležitosťami  boli svadby, rukovačky, majálesy, dožinky.
Pre súčasnosť je tradičná ľudová kultúra už takmer minulosťou. Spôsob života a zotieranie rozdielov medzi mestom a dedinou spôsobili, že tradície pomaly miznú. Záchrana toho, čo ešte možno zachrániť, sa preto stala nevyhnutná. Našťastie sa zaznamenávaniu ľudovej kultúry začali venovať odborníci i amatérske a profesionálne súbory a folklórne skupiny.
Aj v Záhorciach pracuje folklórna skupina (FS) „RADOSNÍK“. Je to skupina mladých i starších ľudí, ktorým nie je ľahostajné kultúrne dedičstvo našich predkov, ale naopak jeho spoznávanie,  zachovávanie a zveľaďovanie považuje za veľmi dôležité.

A picture