Zberný dvor

zberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 150
TÝŽDEŇ: 1810
CELKOM: 673063

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Obsah

Pamiatky

Fotogaléria

Záhorský kroj prešiel viacerými zmenami, ako je to vidieť podľa fotografií. Vývoj krojov skončil približne v 60-tych rokoch a tak ho poznáme aj dnes.
Piesne sú najživotaschopnejšou a regionálne najväčšmi odlišnou súčasťou tradičnej kultúry. Pozoruhodná je ich veľká druhová pestrosť. Delia sa podľa príležitosti, pri ktorej sa spievali, alebo podľa obsahu napríklad uspávanky, ľúbostné piesne, obradové – svadobné, krstové, pracovné – pastierske, banícke, remeselnícke, vojenské a regrútske piesne a žartovné piesne. Ľudové piesne sa dlho uchovávajú v pamäti a prenášajú sa z generácie na generáciu. Významnú úlohu pri poznávaní nesmierne bohatej studnice ľudových piesní zohrali a stále zohrávajú ich nadšení zberatelia a interpreti.
Ľudový tanec je pohybovo-hudobné umenie. V minulých storočiach, keď sa väčšina ľudových tancov vytvárala, žila podstatná časť národa na vidieku. Ľudové tance sa viažu prevažne k vidieckym vrstvám obyvateľstva. Tanec bol i v ľudovom prostredí predovšetkým kultúrnym prejavom kolektívu, súčasťou a spolutvorcom spoločenského života. Podieľali sa na ňom rytmický, obyčajný a umelecký pohyb, hudba, pieseň a neraz i zvykoslovie, prípadne sa stával súčasťou zvykov. Od tancov sú neodmysliteľné rôzne obradné i vyslovene zábavné tanečné príležitosti. Ľudové tance a piesne sprevádzali svojich nositeľov doslova celým životom. I príchod malého človiečika na svet sa oslavoval tancom a spevom. Ďalšími príležitosťami  boli svadby, rukovačky, majálesy, dožinky.
Pre súčasnosť je tradičná ľudová kultúra už takmer minulosťou. Spôsob života a zotieranie rozdielov medzi mestom a dedinou spôsobili, že tradície pomaly miznú. Záchrana toho, čo ešte možno zachrániť, sa preto stala nevyhnutná. Našťastie sa zaznamenávaniu ľudovej kultúry začali venovať odborníci i amatérske a profesionálne súbory a folklórne skupiny.
Aj v Záhorciach pracuje folklórna skupina (FS) „RADOSNÍK“. Je to skupina mladých i starších ľudí, ktorým nie je ľahostajné kultúrne dedičstvo našich predkov, ale naopak jeho spoznávanie,  zachovávanie a zveľaďovanie považuje za veľmi dôležité.

A picture