Zberný dvor

zberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:86
TÝŽDEŇ:699
CELKOM:814815

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Navigácia

Obsah

mš

Materská škola

Zria´ďovateľ: Obec Záhorce

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lucia Brudňáková

 
Pivničná 172 / 2
991 06 Záhorce
 
Mobil: 0918 439 209
 
 
NP POP II
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Výzva – kód: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi: Vzdelávanie

Začiatok realizácie projektu: 16.09.2020

Koniec realizácie projektu: 31.08.2022

Názov investičnej priority: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.  

 

Ciele projektu:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

 
 
A picture