Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 17
TÝŽDEŇ: 17
CELKOM: 587021

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Obsah

Vítame Vás na stránke Materskej školy Záhorce. Sme jednotriedna materská škola , ktorej zriaďovateľom je obec Záhorce.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorú tvorí šatňa pre deti , šatňa pre zamestnancov , sociálne zariadenie so sprchou ,  dve miestnosti /herňa, spálňa/ jedáleň, kuchyňa, telocvičňa , sklad potravín a sklad učebných pomôcok. K materskej škole patrí aj sklad hračiek a telovýchovného náradia, ktoré sú umiestnené vonku na dvore.

Areál materskej školy tvorí školský dvor. V jednej časti dvora sú preliezačky hojdací koník , pieskovisko, domček na hranie, kolotoč , lavičky na oddych a druhú časť tvorí voľný trávnatý priestor.

Prostredie pred materskou školou v parku s bohatou zeleňou šmýkalkami a s preliezkaminám umožňuje realizáciu rôznych športových a poznávacíchaktivít.

Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe Zvedavé slniečko, ktoré vychádzajú z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emociálnu, sociálnu a kognitívnu  úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je  jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

 

Čo poskytujeme :

  • predprimárne vzdelávanie celodennou  a poldennou výchovnou starostlivosťou  deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
  • Prevádzku MŠ v čase 7:00 - 16:30 hod.
  • Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe ZVEDAVÉ SLNIEČKO
  • VZN obce Záhorce je povinný poplatok na dieťa len 6,24€
  • Poplatok za stravu na jeden deň je 1,45 €
  • Telovýchovné aktivity

 

 

Zriaďovateľ: Obec  Záhorce

Poverená riaditeľka MŠ : Mgr. Lucia Brudňáková  0918439209

Učiteľka : Anna Fajčíková

Vedúca ŠJ : Anna Šramková   0903 144 566
Elektronická a internetová adresa :
www.zahorce.sk
ms@zahorce.sk

 

Zamestnanci Materskej školy v Záhorciach

Poverená riaditeľka : Mgr. Lucia Brudňáková

Učiteľka MŠ: Anna Fajčíková

Kuchárka  : Anna Šramková

Pomocná kuchárka : Dáša Výbošťoková

Školníčka  : Jana Pihuličová

Vedúca ŠJ :  Anna Šramková

 

Denný poriadok

7:00- 9:30   - príchod detí do MŠ, privítanie

                    - hry a hrové činnosti detí

                    - edukačné aktivity

                    - ranný kruh, rozhovor s deťmi, navrhovanie aktivít

                    - pohybové a relaxačné cvičenia

                    - osobná hygiena

 

9:30 - 11:45 - činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA

                     - hry a hrové činnosti

                     - pohybové a relaxačné cvičenia

                     - edukačné aktivity

                     - pohyb vonku / vychádzka, hry a hrové činnosti na školskom dvore a v jeho okolí/

                     - osobná hygiena

 

11:45 - 12:15 - činnosti zabezpečujúce životosprávu stolovanie - OBED

 

12:15 - 15:00 - osobná hygiena

                       - odpočinok

                       - osobná hygiena

 

15:00- 15:30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu- OLOVRANT

 

15:30 - 16:30 - edukačné aktivity

                       - hry a hrové činnosti

                       - odchod domov

                    

 

 


 
Zverejnené 7.11.2012 -BK-
Aktualizované 12.11.2012 -ms-

A picture