Zberný dvor

zberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 103
TÝŽDEŇ: 864
CELKOM: 626260

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Navigácia

Obsah

Vítame Vás na stránke Materskej školy Záhorce. Sme jednotriedna materská škola , ktorej zriaďovateľom je obec Záhorce.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorú tvorí šatňa pre deti , šatňa pre zamestnancov , sociálne zariadenie so sprchou ,  dve miestnosti /herňa, spálňa/ jedáleň, kuchyňa, telocvičňa , sklad potravín a sklad učebných pomôcok. K materskej škole patrí aj sklad hračiek a telovýchovného náradia, ktoré sú umiestnené vonku na dvore.

Areál materskej školy tvorí školský dvor. V jednej časti dvora sú preliezačky hojdací koník , pieskovisko, domček na hranie, kolotoč , lavičky na oddych a druhú časť tvorí voľný trávnatý priestor.

Prostredie pred materskou školou v parku s bohatou zeleňou šmýkalkami a s preliezkaminám umožňuje realizáciu rôznych športových a poznávacíchaktivít.

Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe Zvedavé slniečko, ktoré vychádzajú z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emociálnu, sociálnu a kognitívnu  úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je  jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

 

Čo poskytujeme :

  • celodennú alebo poldennú formu predprimárneho  vzdelávania deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Prevádzku MŠ v čase 7:00 - 16:30 hod.
  • Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe ZVEDAVÉ SLNIEČKO
  • VZN obce Záhorce je povinný poplatok na dieťa 10 
  • Poplatok za stravu na jeden deň je 1,45 €

 

 

Zriaďovateľ: Obec  Záhorce

Riaditeľka MŠ : Mgr. Lucia Brudňáková  0918439209

Učiteľka : Bc. Zuzana Pavlovová

Pedagogická asistentka: Nina Kristína Murínová 

Vedúca ŠJ : Anna Šramková   0903 144 566


Elektronická a internetová adresa :
www.zahorce.sk
ms@zahorce.sk

 

Zamestnanci Materskej školy v Záhorciach

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lucia Brudňáková

Učiteľka MŠ: Bc. Zuzana Pavlovová

Pedagogická asistentka: Nina Kristína Murínová

Kuchárka  : Anna Šramková

Pomocná kuchárka : Dáša Výbošťoková

Školníčka  : Jana Pihuličová

Vedúca ŠJ :  Anna Šramková

 

Denný poriadok

7:00 – 8:45 hod. – hry a hrové aktivity detí , ranný kruh 

8:45 – 9:00 hod. - pohybové a relaxačné cvičenie

9:00 - 9:30 hod. – hygiena, DESIATA

9:30 – 10:00 hod. - výchovno – vzdelávacie aktivity

10:00 – 11:30 hod. - pobyt vonku / vychádzka , hry detí na školskom dvore a v okolí /

11:45 – 12:15 hod. – OBED

12:15 -12:30 hod.- hygiena , príprava na spánok

12:30 – 14:30 hod. – odpočinok

14:30 -14:45 hod.- hygiena ,obliekanie

14:45 – 15:00 hod. –  OLOVRANT

15:00 -16:30 hod. – hry a hrové činnosti detí

16:30 hod. - odchod domov

                    

 

 


 
Zverejnené 7.11.2012 -BK-
Aktualizované 12.11.2012 -ms-

A picture