Zberný dvor

zberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:90
TÝŽDEŇ:703
CELKOM:814819

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Navigácia

Obsah

mš

Charakteristka materskej školy

Sme jednotriedna materská škola , ktorej zriaďovateľom je obec Záhorce.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorú tvorí šatňa pre deti , šatňa pre zamestnancov , sociálne zariadenie so sprchou ,  dve miestnosti /herňa, spálňa/ jedáleň, kuchyňa, telocvičňa , sklad potravín a sklad učebných pomôcok. K materskej škole patrí aj sklad hračiek a telovýchovného náradia, ktoré sú umiestnené vonku na dvore.

Areál materskej školy tvorí školský dvor. V jednej časti dvora sú preliezačky hojdací koník , pieskovisko, domček na hranie, kolotoč , lavičky na oddych a druhú časť tvorí voľný trávnatý priestor.

Prostredie pred materskou školou v parku s bohatou zeleňou šmýkalkami a s preliezkaminám umožňuje realizáciu rôznych športových a poznávacíchaktivít.

Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe Zvedavé slniečko, ktoré vychádzajú z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

 

Zamestnanci materskej školy:

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lucia Brudňáková

Učiteľka MŠ: Bc. Zuzana Pavlovová

Pedagogická asistentka: Nina Kristína Murínová

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Hlavná kuchárka a vedúca ŠJ: Anna Šramková

Pomocná kuchárka: Dáša Výbošťoková

Školníčka: Jana Pihuličová

 

Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 

Denný poriadok

7:00 – 8:45 hod. – hry a hrové aktivity detí , ranný kruh 

8:45 – 9:00 hod. - pohybové a relaxačné cvičenie

9:00 - 9:30 hod. – hygiena, DESIATA

9:30 – 10:00 hod. - výchovno – vzdelávacie aktivity

10:00 – 11:30 hod. - pobyt vonku / vychádzka , hry detí na školskom dvore a v okolí /

11:45 – 12:15 hod. – OBED

12:15 -12:30 hod.- hygiena , príprava na odpočinok

12:30 – 14:30 hod. – odpočinok

14:30 -14:45 hod.- hygiena ,obliekanie

14:45 – 15:00 hod. –  OLOVRANT

15:00 -16:00hod. – hry a hrové činnosti detí, odchod domov

                    

 

 


 
Zverejnené 7.11.2012 -BK-
Aktualizované 12.11.2012 -ms-

A picture