Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 409
TÝŽDEŇ: 824
CELKOM: 348225

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Obsah

Sme MŠ- ZVEDAVÉ SLNIEČKO ako každý vie, dieťa predškolského veku je veľmi zvedavé na všetko dianie okolo seba. Neustále kladie dospelým množstvo zvedavých otázok. A keď je spokojné zo zodpovedanej otázky usmeje sa ako slniečko.Preto sme si vybrali názov vzdelávacieho programu ZVEDAVÉ SLNIEČKO lebo pevne veríme, že naše deti dostanú odpoveď na každú ich zvedavú otázku a tak budú odchádzať z našej školy obohatené o mnohé vedomosti, objavy, omyly ale aj skúsenosti.

 

O nás a našej MŠ

Vítame Vás na stránke Materskej školy Záhorce- Zvedavé slniečko. Sme štátna materská škola , ktorej zriaďovateľom je obec Záhorce. Materská škola poskytuje predprimárne celodennú a poldennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove, ktorú tvorí šatňa, sociálne zariadenie s umývadlami, dve miestnosti /herňa, spálňa/ jedáleň, kuchyňa, sklad potravín a sklad učebných pomôcok. K materskej škole patrí aj sklad hračiek a telovýchovného náradia, ktoré sú umiestnené vonku na dvore.

Areál materskej školy tvorí školský dvor. V jednej časti dvora sú preliezačky pieskovisko, domček na hranie, kolotoč a druhú časť tvorí voľný trávnatý priestor.

Prostredie pred materskou školou v parku s bohatou zeleňou nám umožňuje realizáciu rôznych športových a poznávacích aktivít, pretože je vybavený hojdačkami, preliezkami a lavičkami na oddych. Priestor pred materskou školou je vyasfaltovaný využívame ho hlavne na dopravnú výchovu( bicykle, dopravné značky, detské traktory).

Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v školskom vzdelávacom programe Zvedavé slniečko, ktoré vychádzajú z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emociálnu, sociálnu a kognitívnu  úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je  jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Zriaďovateľ: Obec  Záhorce

Riaditeľka MŠ : Anna Fajčíková  0917 615 222 ,    0918439209

Učiteľka MŠ : Mgr.Darina Mäsiarová  0918 610188

Vedúca ŠJ : Anna Šramková   0903 144 566
Elektronická a internetová adresa :
www.zahorce.sk
ms@zahorce.sk

 

Zoznam detí na školský rok 2015/2016
 1. Ján Bočkaj
 2. Michaela Výošťoková
 3. Lukáš Resutík
 4. Petra Hudáková
 5. Leo Lajtoš
 6. Jakub Lavrík
 7. Štefan Bojtoš
 8. Frederika Dudášová
 9. Vanesa Nagyová
 10. Michaela Kováčová
 11. Veronika Kováčová
 12. Zuzana Bočkajová
 13. Dávid Nászali

 

 

 


Zamestnanci Materskej školy v Záhorciach

Riaditeľka : Anna Fajčíková

Učiteľka MŠ: Mgr. Darina Mäsiarová

Kuchárka  : Anna Šramková

Upratovačka : Jana Pihuličová

Vedúca ŠJ :  Anna Šramková

 

Denný poriadok

7:00- 9,15   - príchod detí do MŠ, privítanie

                    - hry a hrové činnosti detí

                    - edukačné aktivity

                    - ranný kruh, rozhovor s deťmi, navrhovanie aktivít

                    - pohybové a relaxačné cvičenia

                    - osobná hygiena

 

9,15 - 11,30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA

                     - hry a hrové činnosti

                     - pohybové a relaxačné cvičenia

                     - edukačné aktivity

                     - pohyb vonku / vychádzka, hry a hrové činnosti na školskom dvore a v jeho okolí/

                     - osobná hygiena

 

11,30 - 12:00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu stolovanie - OBED

 

12:00 - 14,30 - osobná hygiena

                       - odpočinok

                       - osobná hygiena

 

14,30 - 15:00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu- OLOVRANT

 

15:00 - 16,30 - edukačné aktivity

                       - hry a hrové činnosti

                       - odchod domov

                    

 

 


 
Zverejnené 7.11.2012 -BK-
Aktualizované 12.11.2012 -ms-

A picture