Navigácia

Obsah

Erb obce

erb

Heraldicky správny erb Záhoriec má túto podobu:

 

V modrom štíte zo zlatej oblej pažite vyrastajúce dva zlaté klasy, sprevádzané z pohľadu naň vľavo zlatou trávnatou hrudou a strieborným čerieslom, vpravo strieborným lemešom a v horných rohoch dvomi zlatými kruhmi.
 

  • lemeš - ostrá kovová časť pluhu na vodorovné rezanie a podoberanie zeme;
  • čerieslo  - časť pluhu, krájadlo, radlica;

 

Symboly lemeša a čeriesla sú zaujímavé a významovo hlboké. Dajú sa, samozrejme, chápať výlučne ako poľnohospodárske náradie. No možno v nich objaviť aj ďalšie heraldické a symbolické dimenzie.

V biblickej symbolike znamená radlica (lemeš) aj symbol mieru, čo vychádza zo slov proroka Izaiáša a jeho vízie mesiášskej ríše pokoja, ktorú popisuje slovami: „On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na kruhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože, národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.“ (Izaiáš 2,4) Nevieme, či v minulosti, v dobe vojen vloženie tejto symboliky do obecných pečatí nebolo motivované aj spomenutými slovami Písma.

 

Spojenie týchto motívov vyjadruje tiež začiatok a koniec jedného cyklu poľnohospodárskych prác, orbu, a žatvu, zber plodov tejto orby, prácu a plody práce. V prenesenom zmysle však ide nielen o vyjadrenie rytmu prác, ale aj vyjadrenie rytmu života, pulzovanie času, ročný cyklus, jar a jeseň. Celá kompozícia akoby hovorila, že bez orby niet žatvy, bez práce, niet odmeny.

 

Symboly obce Záhorce sú zaevidované v Heraldiskom registri SR pod signatúrou HR Z-26/94.


 
Zverejnené 28.2.2011 -BK-
Aktualizované 11.7.2011 -BK-

 

A picture