Navigácia

Obsah

Štatistika

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Informačný systém Mestskej a obecnej štatistiky (MOŠ) zabezpečuje potreby ŠÚ SR na centrálnej, krajskej a úrovni pracoviska ŠÚ SR v oblasti zberu dát, nahrávania hodnôt ukazovateľov za jednotlivé obce SR resp. mestá SR.


V nasledovnej linke je vstup do Mestskej a obecnej štatistiky (MOŠ) Štatistického ústavu SR pre obec Záhorce.
 

 

Aktualizované 31.8.2010 -BK-
A picture