Navigácia

Obsah

Späť

Osadenie stĺpu s hniezdnou podložkou pre bociana bieleho

Aktivitu realizovala Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko, o. z., v rámci projektu LIFE s názvom "Obnova mokradí a ochrana vtáctva v Chránených vtáčích územiach Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku" v spolupráci so starostami vybraných obcí a so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s. Cieľom je podpora hniezdenia bociana bieleho v regióne Poiplia, ktorá spočíva vo vytvorení hniezdnych príležitostí osadením stĺpov s hniezdnymi podložkami v obciach, v ktorých druh v súčasnosti nehniezdi, ako aj minimalizovanie zahniezdenia bocianov na elektrických stĺpoch.

Vyvesené: 12. 4. 2022

Dátum zvesenia: 31. 5. 2022

Zodpovedá: Obec Záhorce

Späť

A picture