Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platné od 6.6.2022

Vyvesené: 6. 6. 2022

Dátum zvesenia: 19. 9. 2022

Zodpovedá: Obec Záhorce

Späť

A picture