Navigácia

Obsah

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

2004

 

1/2004

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

  • VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY - VZN_1_04.pdf (61.8 kB)
A picture