Navigácia

Obsah

2004

 

1/2004

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

  • VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY - VZN_1_04.pdf (61.8 kB)
A picture