Navigácia

Obsah

2007

 

6/2007

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Účinnosť od: 1.1.2008

 

5/2007

 

o nakladaní s odpadmi v obci Záhorce
  • Účinnosť od: 1.1.2008

 

4/2007

prevádzkový poriadok pohrebiska Horné Podlužany
  • Účinnosť od: 1.1.2008
  • Novela od: 29.11.2017 VZN 2/2017 Novelizácia prevádzkových poriadkov pohrebísk

 

3/2007

prevádzkový poriadok pohrebiska Selešťany
  • Účinnosť od: 1.1.2008
  • Novela od: 29.11.2017 VZN 2/2017 Novelizácia prevádzkových poriadkov pohrebísk

 

2/2007

 

prevádzkový poriadok pohrebiska Záhorce
  • Účinnosť od: 1.1.2008
  • Novela od: 29.11.2017 VZN 2/2017 Novelizácia prevádzkových poriadkov pohrebísk

 

1/2007

o verejnej kanalizácii v obci Záhorce
  • Účinnosť od: 7.4.2007

 

0/2007

Zásady hospodárenia s majetkom obce Záhorce
  • Účinnosť od: 1.1.2008

 

0/2007

Rozpočet na roky 2008, 2009-2010
 
A picture