Navigácia

Obsah

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

Aktuálny rok 2010

 

1/2010

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a zariadenia školského stravovania
  • Účinnosť od: 1.1.2010

 

0/2010

Rozpočet obce 2011 - 2013

 

0/2010

 

Zásady financovania FK Záhorce z prostriedkov obecného rozpočtu
A picture