Navigácia

Obsah

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

1998

 

4/1998

 
VZN obce Záhorce č. 4/1998 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

 

3/1998

VZN obce Záhorce č. 3/1998 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
  • Súbor na stiahnutie - 3_1998.pdf (17.8 kB)
  • Účinnosť od: 27.7.1998 do 24.12.2015 VZN č. 3/2015  o umiestňovaní volebných plagátov
A picture