Navigácia

Obsah

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

2008

 

4/2008

O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
  • Účinnosť od: 9.9.2008

 

2/2008

Povodňový plán záchranných prác obce
  • Účinnosť od:9.9.2008

 

1/2008

Požiarny poriadok obce Záhorce
  • Účinnosť od:16.3.2008

0/2008

Zásady hospodárenia s majetkom obce Záhorce 2008
  • Účinnosť od: 1.5.2008

 

0/2008

Rozpočet na roky 2009-2011

0/2008

  • Zásady_financovania_FK_Záhorce_z_obecného_rozpočtu_22_8_2008.pdf
  • Účinnosť od: 9.9.2008
 
A picture