Navigácia

Obsah

2009

2/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 2/2009 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

1/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

A picture