Navigácia

Obsah

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

2009

2/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 2/2009 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

1/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

A picture