Navigácia

Obsah

2011

 

3/2011

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  • Účinnosť od: 1.1.2012

Súbor na stiahnutie:

2/2011

o záväzných častiach Územného plánu sídelného útvaru Záhorce, Zmeny a doplnky č. 2
  • Účinnosť od: 10.8.2011
Súbor na stiahnutie 
 
Schéma záväznej časti Záhorce 
 
Schéma záväznej časti Selešťany  

 

1/2011

o niektorých podmienkach držania psov v obci Záhorce

Súbor na stiahnutie 

 

0/2011 

ZMIENY A DOPLNENIA PRÍLOHY Č. 1 ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE ZÁHORCE ZO DŇA 23.10.2009
  • Účinnosť od: 1.1.2012
 
 
A picture