Navigácia

Obsah

2012

 

4/2012

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Záhorce

 

3/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  • Účinnosť od: 3.7.2012

Súbor na stiahnutie:

Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za KO a DSO - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za KO a DSO - občania, FO

 

2/2012

Požiarny poriadok obce Záhorce

 

1/2012

o verejnom poriadku na území obce Záhorce

 

0/2012

Zásady financovania FK Záhorce z obecného rozpočtu

A picture