Navigácia

Obsah

2013

 

2/2013

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

 

1/2013

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

 

0/2013 

Rozpočet 2014-2016

 

A picture