Navigácia

Obsah

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

2014

2/2014

o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

 

1/2014

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

0/2014

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOHY Č. 1 ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE ZÁHORCE ZO DŇA 23.10.2009

 

0/2014

Rozpočet 2015 / 2016 - 2017

A picture