Navigácia

Obsah

2014

2/2014

o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

 

1/2014

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

0/2014

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOHY Č. 1 ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE ZÁHORCE ZO DŇA 23.10.2009

 

0/2014

Rozpočet 2015 / 2016 - 2017

A picture