Navigácia

Obsah

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

2016

Rozpočet obce na rok 2017

Rozpočet obce na rok 2017 a výhľadový rozpočet na roky 2018-2019

 

3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 3/2016 o poskytovaní prepravnej služby

2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 2/2016 Požiarny poriadok Obce Záhorce.

 

1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 1/2016 ktorým sa schvaľuje zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru Obce Záhorce a Štatút Dobrovoľného hasičského zboru Obce Záhorce.

A picture