Navigácia

Obsah

1/2018

o určení školského obvodu

  • Súbory na stiahnutie:
  • VZN č. 1/2018 o určení školského obvodu
  • Účinnosť od: 11.4.2018
  • Zmena VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 1/2018 o určení školského obvodu od 4.6.2019

 

2/2018

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

3/2018

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a zariadenia školského stravovania

 

0/2018

rozpočet obce Záhorce

A picture