Navigácia

Obsah

1/2019

o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Súbory na stiahnutie:


2/2019

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 1/2018 o určení školského obvodu

Súbory na stiahnutie:


3/2019

o nakladaní s komunálnym odpadom

Súbory na stiahnutie:


4/2019

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:


5/2019

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a zariadenia školského stravovania

Súbory na stiahnutie:


6/2019

o opatrovateľskej službe

Súbory na stiahnutie:


0/2019

rozpočet obce

Súbory na stiahnutie:

A picture