Navigácia

Obsah

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

1/2020

o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Záhorce

Súbory na stiahnutie:

 

2/2020

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Súbory na stiahnutie:

 

3/2020

o nakladaní s komunálnym odpadom

Súbory na stiahnutie:

A picture