Navigácia

Obsah

2/2021

o príspevku na stravovanie

Súbory na stiahnutie:

 

1/2021

ktorým sa dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

A picture