Navigácia

Obsah

1/2022

o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Záhorce

Súbory na stiahnutie:


2/2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Súbory na stiahnutie:

A picture