Zberný dvor

zberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 304
TÝŽDEŇ: 573
CELKOM: 684455

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Navigácia

Obsah

Zvýšenie triedeného zberu v obci Záhorce

Typ: ostatné
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov


Operačný program kvalita životného prostrediaKohézny fond

 

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia

www.op-kzp.sk

 

Názov projektu: Zvýšenie triedeného zberu v obci Záhorce

Hlavný cieľ projektu:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Hlavná aktivita projektu:

Triedený zber komunálnych odpadov bude dosiahnutá vybudovaním zariadenia pre zber a dočasné   uskladňovanie   komunálneho   odpadu   vyprodukovaného  v  obci  Záhorce  za  účelom  zvýšenia  kapacity triedeného  zberu KO  (primárne na odpady, za ktorých  zber a nakladanie  s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný  kuchynský odpad a reštauračný odpad  od prevádzkovateľa kuchyne) a nákupom hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu. 

Výsledok predkladaného projektu: zvýšená  kapacita pre  triedenie  komunálnych odpadov kvantifikovaná v tonách   na  ročnej  báze,  v  súlade  s  Programom  odpadového  hospodárstva  SR  na  roky  2014 -  2020  ako  aj  s  ďalšou regionálnou, národnou, či európskou legislatívou.

 

Zazmluvnená výška NFP: 368 662,86 EUR

 

Zvýšenie triedeného zberu v obci Záhorce (*.pdf)


Príloha

Vytvorené: 22. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2020 10:16
Autor: Obec Záhorce
A picture