Zberný dvor

zberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:154
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:790192

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.12.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

26/2015

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

OBEC ZÁHORCE

02.12.2015

Smlouva o dílo č. 11/15

25/2015

6 566,27 EUR

B PLUS TV a. s.

OBEC ZÁHORCE

12.11.2015

Zmluva o výpožičke

24/2015

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

OBEC ZÁHORCE, Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce

04.11.2015

Zmluva o dodávke zemného plynu

22/2015

0,00 EUR

Business Commercial Finance, s. r. o.

OBEC ZÁHORCE

03.11.2015

Poistná zmluva

21/2015

324,72 EUR

UNIQA poisťovňa a. s.

OBEC ZÁHORCE

29.10.2015

Zmluva o bežnom účte

20/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.

OBEC ZÁHORCE

23.10.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

19/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.

OBEC ZÁHORCE

23.10.2015

Úverová zmluva č. 241736-2015

18/2015

13 750,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.

OBEC ZÁHORCE

23.10.2015

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

17/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.

OBEC ZÁHORCE

23.10.2015

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 241752-2015

16/2015

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.

OBEC ZÁHORCE

23.10.2015

Úverová zmluva č. 241752-2015

15/2015

68 750,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka a. s.

OBEC ZÁHORCE

06.10.2015

Zmluva o poskytnutí NFP ZV02814

PPA 1/2015

68 750,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

OBEC ZÁHORCE

28.09.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

13/2015/D1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

OBEC ZÁHORCE

25.09.2015

Zmluva o dielo - dodatok č. 1

11/2015/D1

0,00 EUR

OTNS, a.s.

OBEC ZÁHORCE

16.09.2015

Zmluva o dielo

14/2015

468,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

OBEC ZÁHORCE

10.09.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

13/2015

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

OBEC ZÁHORCE

08.09.2015

Zmluva o dielo

12/2015

900,00 EUR

Martin Gregor

OBEC ZÁHORCE

25.08.2015

Zmluva o dielo

11/2015

82 500,00 EUR

OTNS, a.s.

OBEC ZÁHORCE

29.07.2015

Zmluva o budúcej zmluve

10/2015

0,00 EUR

OTNS, a.s.

OBEC ZÁHORCE

24.06.2015

Zmluva č. 0310/2015 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov podľa § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnen

9/2015

0,00 EUR

Stredosl.vodárenská spoločnosť

OBEC ZÁHORCE

15.06.2015

Zmluva o dielo

8/2015

8 240,00 EUR

Pádej M. Elektroslužby

OBEC ZÁHORCE

11.06.2015

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014

7/2015

630,00 EUR

Ing. Ľudovít Vician

OBEC ZÁHORCE

21.05.2015

Nájomná zmluva

6/2015

0,00 EUR

Suchárová Petra, r. Suchárová

OBEC ZÁHORCE

20.05.2015

Sponzorská zmluva

5/2015

50,00 EUR

ZŠsMŠ Želovce

OBEC ZÁHORCE

20.05.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

9/2013/D1

0,00 EUR

GEOSENSE SK s.r.o.

OBEC ZÁHORCE

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture