Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07:00 h do 22:00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07:00 h do 22:00 h

Ministerstvo vnútra SR

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr


E-mailová adresa
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec@zahorce.sk

Termín na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je do 19.02.2024 do 24:00 hod.


Určenie volebných okrskov Typ: PDF dokument, Velkosť: 83.7 kB

Informácie pre voliča

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2024 Z. z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.96 kB


Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od 07.02.2024:

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 05.04.2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe  

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 04.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.03.2024),

elektronicky 

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 04.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.03.2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.


prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 05.04.2024).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

 

E-mailová adresa
na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre obec Záhorce:

obec@zahorce.sk

Tlačivo žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Typ: DOCX dokument, Velkosť: 18.62 kB

 

Pre verejnosť

Sviatok

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Zberný dvor

Zberný dvor

Sociálne siete

facebook

Zaregistrujte sa a dostávajte správy z obce

Kontaktný formulár

Logo

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:68
TÝŽDEŇ:330
CELKOM:886117

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať