Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Seleštianska stráň

mapa

Prírodná rezervácia Seleštianska stráň je prírodná rezervácia v katastrálnom území obce Vrbovka, 3,5 km východne od osady Selešťany. Zaberá južné až juhozápadné svahy Mikovho vrchu. 

Bola vyhlásená všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Banskej Bystrici číslo 9/1997 z 28.februára 1997, s účinnosťou od 5.septembra 1997. V súvislosti s tým, že dňa 1.1.2003 nadobudol účinnosť zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, dňa 1. februára 2003 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č.17/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií. PR Seleštianska stráň je uvedená v prílohe č. 2 tejto vyhlášky pod číslom 287. Pôvodne platil na jej území piaty stupeň ochrany. Krajský úrad v Banskej Bystrici vydal dňa 4. marca 2003 Všeobecne záväznú vyhlášku č. 6/2003, ktorou na základe ustanovenia § 104 ods. 18 zákona s účinnosťou od 1. apríla 2003 ustanovil pre PR Seleštianska stráň štvrtý stupeň ochrany. 

PR Seleštianska stráň bola vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany lokality xerotermnej vegetácie Ipeľskej kotliny s výskytom viacerých chránených a ohrozených druhov flóry a fauny. Územie sa rozprestiera v k. ú. Vrbovka, celková výmera chráneného územia je 0,9388 ha. Dôvodom územnej ochrany je ojedinelosť objektu v rámci Slovenska, kde vedľa seba sa vyskytujú jedince populácie ponikleca veľkokvetého a ponikleca lúčneho českého. V PR bola zistená aj prítomnosť viacerých významných elementov flóry Slovenska, akými sú: mechúrik stromovitý - chránený a ohrozený druh; dvojradovec neskorý - zraniteľný druh a veľmi zraniteľný druh, vzácny taxón zvončeka veľkoklasého. Z endemitov je možné spomenúť panónsky endemit sezel sivý. Rovnaký význam v ochrane územia má i faunistická zložka, v ktorej si z chránených druhov stavovcov zasluhujú pozornosť teplomilní zástupcovia hmyzu (modlivky) a plazov (jašterice).

broukkvetinapoletrava

Ďalšie zdrije:

Aktualizované 21.3.2011 -BK-

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať