Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Prístup k informáciám

Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Záhorcek dispozíci,i a ktoré je povinná zverejňovať a sprístupňovať. Obec je podľa zákona povinnou osobou.

Poskytovanie informácií

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií obci Záhorce a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v Internej smernici obce Záhorce o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Poplatky za poskytnutie informácií sú stanovené v Sadzobníku úhrad nákladov za poskytovanie informácií.

Žiadosť je možné podať:

  1. písomne ako poštovú zásielku na adresu obecného úradu: Obec Záhorce, Obecný úrad, Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce,

  2. písomne osobným doručením na OcÚ,

  3. telefonicky na čísle 047/48 93 283 alebo faxom na čísle 047/48 93 263

  4. alebo elektronickou poštou na adresu obec@zahorce.sk

Žiadosť je možné podať počas pracovných dní v úradných hodinách.

žiadosť o poskytnutie informácie

žiadosť o poskytnutie informácie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 36,91 kB

žiadosť o poskytnutie informácie

žiadosť o poskytnutie informácie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB

sadzobník úhrad

sadzobník úhrad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,9 kB

smernica obce Záhorce č. 1-2009 - o poskytovaní informácií

smernica obce Záhorce č. 1-2009 - o poskytovaní informácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 742,36 kB

Prehľad_predpisov_Záhorce

Prehľad_predpisov_Záhorce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,35 kB

Sadzobník_správnych_poplatkov_obce Záhorce

Sadzobník_správnych_poplatkov_obce Záhorce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347 kB

Opravné_prostriedky_a_možnosti_súdneho_preskúmania_Zahorce

Opravné_prostriedky_a_možnosti_súdneho_preskúmania_Zahorce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,91 kB
hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať