Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

VZN

2023

VZN č. 1/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Záhorce č. 1-2012 o verejnom poriadku na území obce Záhorce

Účinnosť od 8.2.2023
VZN č. 1-2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Záhorce č. 1-2012 o verejnom poriadku na území obce Záhorce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,38 kB

VZN 2/2023 o organizácii miestneho referenda v obci Záhorce

Účinnosť od 1.10.2023
VZN č. 2-2023 o organizovaní miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,11 kB

VZN č. 3/2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záhorce

Účinnosť 1.11.2023
VZN č. 3-2023 o spádovom obvode MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,16 kB

VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť od 1.1.2024
vzn 4-2023 o miestnych daniach a poplatku a DSO schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,16 kB

VZN č. 5/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Účinnosť od 1.1.2024
vzn 5-2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,83 kB

2022

Príloha č. 1 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Záhorce

Príloha č. 1 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Záhorce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,45 kB

VZN 1-2022 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Záhorce

VZN 1-2022 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Záhorce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,18 kB

VZN 2-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,06 kB

2021

VZN č. 1-2021 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1-2021 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 4-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,69 kB

VZN č. 2-2021 o príspevku na stravovanie

VZN č. 2-2021 o príspevku na stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,95 kB

2020

VZN č. 1-2020 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Záhorce

VZN č. 1-2020 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Záhorce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,59 kB

VZN č. 2-2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č. 2-2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,25 kB

VZN č. 3-2020 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 3-2020 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,85 kB

2019

Príjmy 2020-2022

Príjmy 2020-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,94 kB

Rozpočet 2017-2022

Rozpočet 2017-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,39 kB

Výdavky 2020-2022

Výdavky 2020-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,04 kB

VZN č. 1-2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

VZN č. 1-2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,71 kB

VZN č. 2-2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 1-2018 o určení školského obvodu

VZN č. 2-2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce č. 1-2018 o určení školského obvodu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB

VZN č. 3-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 3-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,59 kB

VZN č. 4-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,52 kB
Zobrazené 1-20 z 122
hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať