Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Základné informácie

Návštevníci stránky www.zahorce.sk, nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle obce Záhorce.

Toto webové sídlo - www.zahorce.sk - vlastní a spravuje Obec Záhorce.

Správca a vlastník obsahu

Obec Záhorce
Krtíšska 173/98

Záhorce
991 06 Želovce

IČO: 00319694
DIČ: 2021243323

Technický prevádzkovateľ

Galileo Corporation s.r.o.
Boženy Němcovej 8 
Bratislava 811 04
www.galileo-corporation.sk

Správca obsahu webového sídla

webmaster@zahorce.sk

Za kategóriu menu Materská škola

ms@zahorce.sk

Informácie o kompetenciách

Obec Záhorce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obec Záhorce má dve časti. Časť Záhorce a časť Selešťany.

Obec Záhorce spravuje

  • Obecný úrad,
  • materskú školu,
  • školskú jedáleň,
  • obecnú knižnicu,
  • obecný hasičský zbor,
  • obecné cintoríny a domy smútku
  • verejnú kanalizáciu v časti Záhorce.

Spoločný obecný úrad v sídle Spoločného úradu samosprávy (SÚS) vo Veľkom Krtíši zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ai.

hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať