Navigácia

Obsah

Tlačivá

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

14_09_navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.rtf Stiahnuté: 207x

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

8_01_navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf Stiahnuté: 254x

Ohlásenie drobnej stavby

Zverejnené 27.6.2014 -BK-

1. ohlásenie drobnej stavby 2016.doc Stiahnuté: 202x

Ohlásenie jednoduchej stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

13_08_ohlasenie_jednoduchej_stavby.rtf Stiahnuté: 250x

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

2. ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác 2016.doc Stiahnuté: 171x

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá je spojená so zmenou stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

12_07b_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie-_ktora_je_spojena_so_zmenou_stavby.rtf Stiahnuté: 195x

Ohlásenie zmeny v úžívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

11_07a_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie-_ktora_nie_je_spojena_so_zmenou_stavby.rtf Stiahnuté: 165x

OZNAMENIE SPORTOVEHO PODUJATIA

Zverejnené nestanovený

3_oznamenie_sportoveho_podujatia.rtf Stiahnuté: 242x

PO_žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby

Zverejnené nestanovený

4_po_ziadost_o_posudenie_projektovej_dokumentacie_stavby.pdf Stiahnuté: 197x

PO_žiadosť o povolenie na spaľovanie.pdf

Zverejnené nestanovený

5_po_ziadost_o_povolenie_na_spalovanie.pdf Stiahnuté: 204x

PO_žiadosť o súhlas na nevypracovanie požiarnych evakuačných plánov

Zverejnené nestanovený

6_po_ziadost_o_suhlas_na_nevypracovanie_poziarnych_evakuacnych_planov.pdf Stiahnuté: 227x

Prehlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby

Zverejnené nestanovený

16_11_prehlasenie_o_zabezpecovani_odborneho_vedenia_uskutocnovania_stavby.pdf Stiahnuté: 196x

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa § 53 ods. 4 zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.rtf Stiahnuté: 60x

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

18_13_ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.rtf Stiahnuté: 194x

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

19_14_ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.rtf Stiahnuté: 155x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

10_03_ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf Stiahnuté: 174x

Žiadosť o stavebné povolenie

Zverejnené 3.12.2012 -BK-

9_02_ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf Stiahnuté: 199x

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla 2015

Zverejnené 16.9.2015 -BK-

1_ziadost_o_urcenie_supisneho_alebo_orientacneho_cisla_2015.rtf Stiahnuté: 227x

Žiadosť o zmenu a zrušenie súpisného a orientačného čísla 2015

Zverejnené 16.9.2015 -BK-

2_ziadost_o_zmenu_a_zrusenie__supisneho_a_orientacneho_cisla_2015.rtf Stiahnuté: 196x

ŽP_žiadosť o výrub drevín.rtf

Zverejnené nestanovený Aktualizované 3.12.2012 -BK-

7_zp_ziadost_o_vyrub_drevin.rtf Stiahnuté: 233x

Stránka

  • 1

A picture