Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Tlačivá

Lekársky nález na účely konania vo veciach posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely konania vo veciach posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave podľa prvej vety na účely zdravotnej posudkovej činnosti nedostačujúci, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o vypracovanie lekárskeho nálezu sa použije na účely sociálnych služieb primerane. Ak je lekársky nález zmluvného lekára neúplný, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada zmluvného lekára o jeho doplnenie.
Lekársky_nález_na_účely_konania.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 60,29 kB
Stiahnuté: 216×

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
14_09_navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 97,22 kB
Stiahnuté: 505×

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
8_01_navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 104,59 kB
Stiahnuté: 526×

Ohlásenie drobnej stavby

Zverejnené 27.6.2014 -BK-
1. ohlásenie drobnej stavby 2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB
Stiahnuté: 500×

Ohlásenie jednoduchej stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
13_08_ohlasenie_jednoduchej_stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 90,5 kB
Stiahnuté: 542×

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
2. ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác 2016.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB
Stiahnuté: 439×

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá je spojená so zmenou stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
12_07b_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie-_ktora_je_spojena_so_zmenou_stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 67,47 kB
Stiahnuté: 427×

Ohlásenie zmeny v úžívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá nie je spojená so zmenou stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
11_07a_ohlasenie_zmeny_v_uzivani_stavby_a_ziadost_o_jej_povolenie-_ktora_nie_je_spojena_so_zmenou_stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 65,53 kB
Stiahnuté: 432×

OZNAMENIE SPORTOVEHO PODUJATIA

Zverejnené nestanovený
3_oznamenie_sportoveho_podujatia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 43,08 kB
Stiahnuté: 490×

PO_žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby

Zverejnené nestanovený
4_po_ziadost_o_posudenie_projektovej_dokumentacie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,27 kB
Stiahnuté: 531×

PO_žiadosť o povolenie na spaľovanie.pdf

Zverejnené nestanovený
5_po_ziadost_o_povolenie_na_spalovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,9 kB
Stiahnuté: 599×

PO_žiadosť o súhlas na nevypracovanie požiarnych evakuačných plánov

Zverejnené nestanovený
6_po_ziadost_o_suhlas_na_nevypracovanie_poziarnych_evakuacnych_planov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,88 kB
Stiahnuté: 460×

Prehlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby

Zverejnené nestanovený
16_11_prehlasenie_o_zabezpecovani_odborneho_vedenia_uskutocnovania_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,23 kB
Stiahnuté: 503×

Prehlásenie odborného stavebného dozoru na drobnú stavbu

Prehlásenie odborného stavebného dozoru na drobnú stavbu
stavebny_dozor_k_drobnej_stavbe_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,81 kB
Stiahnuté: 138×

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3

Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa § 53 ods. 4 zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 108,97 kB
Stiahnuté: 345×

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
18_13_ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 101,71 kB
Stiahnuté: 470×

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva obci. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_soc_sluzbu_Záhorce.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 131,65 kB
Stiahnuté: 212×

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
19_14_ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 73,24 kB
Stiahnuté: 355×

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
10_03_ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 101,46 kB
Stiahnuté: 474×

Žiadosť o stavebné povolenie

Zverejnené 3.12.2012 -BK-
9_02_ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 99,37 kB
Stiahnuté: 467×

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla 2015

Zverejnené 16.9.2015 -BK-
1_ziadost_o_urcenie_supisneho_alebo_orientacneho_cisla_2015.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 87,61 kB
Stiahnuté: 459×

Žiadosť o zmenu a zrušenie súpisného a orientačného čísla 2015

Zverejnené 16.9.2015 -BK-
2_ziadost_o_zmenu_a_zrusenie__supisneho_a_orientacneho_cisla_2015.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 62,94 kB
Stiahnuté: 320×

ŽP_žiadosť o výrub drevín.rtf

Zverejnené nestanovený Aktualizované 3.12.2012 -BK-
7_zp_ziadost_o_vyrub_drevin.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,3 kB
Stiahnuté: 401×
hore
Obec Záhorce
ObecZáhorce

Užitočné Informácie,
ktoré by Vás mohli zaujímať