Navigácia

Obsah

Kontakt

 

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 8:30 - 12:00 13:00 - 15:30
     
POŠTOVÁ ADRESA:

OBEC ZÁHORCE
Obecný úrad
Krtíšska 173/98
Záhorce
991 06 Želovce
Slovenská republika


IČO: 00319694
DIČ: 2021243323
 

Bankový účet: 

5026 - 402 / 0200 VÚB Veľký Krtíš

IBAN: SK64 0200 0000 0000 0502 6402 

60 5000 2001 / 5600 Prima Banka Veľký Krtíš

IBAN: SK93 5600 0000 0060 5000 2001

 


 

Starosta

 

PaedDr. Branislav Kázmer

Tel: +421 / 47 / 48 93 263

Fax: +421 / 47 / 48 93 263

Mobil: +421 / 918 / 438 870

E-mail: starosta@zahorce.sk

www: www.zahorce.sk

starosta obce

 


 

Zástupca starostu

 

Ing. Dušan Balga

Tel: 0948 018 367

E-mail: dusanbalga@gmail.com

zástupca starostu obce

 


 

Pracovník obecného úradu

 

Henrieta Badová

Tel: +421 / 47 / 48 93 283

Fax: +421 / 47 / 48 93 263

Mobil: +421 / 918 / 438 871

E-mail: obec@zahorce.sk

www: www.zahorce.sk

administratívna pracovníčka


Michal Kováč

Tel: 0915 895 625

E-mail: ac@zahorce.sk

údržbár - záhradník


Jaroslav Príbeli

Tel: 0918439210

Telefón domov: 0918 440 165

vodič - údržbár


Pavel Móc

Mobil: 0903 671 981

záhradník - údržbár


Soňa Hromadová

Mobil: 0940 821 135

sociálna pracovníčka


Mgr. Lucia Brudňáková

Mobil: +421 / 918 / 439 209

E-mail: ms@zahorce.sk

www: www.zahorce.sk

poverená riadením MŠ - dlhodobo PN


Bc. Zuzana Pavlovová

Mobil: +421 / 918 / 439 209

E-mail: ms@zahorce.sk

www: www.zahorce.sk

učiteľka MŠ  - poverená riadením MŠ


Katarína Barcíková

Mobil: +421 / 918 / 439 209

E-mail: ms@zahorce.sk

www: www.zahorce.sk

učiteľka MŠ


Nina Kristína Murínová

Mobil: +421 / 918 / 439 209

E-mail: ms@zahorce.sk

www: www.zahorce.sk

pedagogická asistentka 


Anna Šramková

Mobil: +421 / 918 / 439 211

E-mail: sj@zahorce.sk

www: www.zahorce.sk

kuchárka - školská jedáleň pri materskej škole


Dáša Výbošťoková

Mobil: +421 / 918 / 439 211

E-mail: byty@zahorce.sk

www: www.zahorce.sk

pomocná kuchárka - školská jedáleň pri materskej škole

správa bytov


Jana Pihuličová

Mobil: +421 / 918 / 439 209

školníčka materskej školy


 

Spoločný úrad samosprávy

Adresa: Spoločný úrad samosprávy Veľký Krtíš, Ul. J. A. Komenského č. 3, 990 01 Veľký Krtíš

 

Ing. Slávka Vaňová

Tel: 047/ 4812122

E-mail: svanova@velky-krtis.sk

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - povoľovanie výrubov


Eva Bartošová

Tel: 047/4812135

E-mail: ebartosova@velky-krtis.sk

zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


Peter Petrežél

Tel: 047/4812135

E-mail: ppetrezel@velky-krtis.sk

zákon číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 


 

Hlavný kontrolór obce

 

Ing. Anna Príbeliová

Mobil: +421 / 915 / 808 706

E-mail: kontrolor@zahorce.sk

hlavný kontrolór obce

A picture