Navigácia

Obsah

01_Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 31x | 03.12.2012

02_Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 60x | 03.12.2012

03_Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 32x | 03.12.2012

07a_Ohlásenie zmeny v úžívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá nie je spojená so zmenou stavby Stiahnuté: 24x | 03.12.2012

07b_Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie, ktorá je spojená so zmenou stavby Stiahnuté: 20x | 03.12.2012

08_Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 24x | 03.12.2012

09_Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 23x | 03.12.2012

10_Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 35x | 03.12.2012

11 Prehlásenie o zabezpečovaní odborného vedenia uskutočňovania stavby Stiahnuté: 29x | 03.12.2012

12_Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 25x | 27.06.2014

13_Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 37x | 03.12.2012

14_Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 24x | 03.12.2012

OZNAMENIE_SPORTOVEHO_PODUJATIA Stiahnuté: 24x | 16.09.2015

PO_žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby Stiahnuté: 31x | 16.09.2015

PO_žiadosť o povolenie na spaľovanie Stiahnuté: 27x | 16.09.2015

PO_žiadosť o súhlas na nevypracovanie požiarnych evakuačných plánov Stiahnuté: 27x | 16.09.2015

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla 2015 Stiahnuté: 22x | 16.09.2015

Žiadosť o zmenu a zrušenie súpisného a orientačného čísla 2015 Stiahnuté: 28x | 16.09.2015

ŽP_žiadosť o výrub drevín Stiahnuté: 37x | 03.12.2012

Stránka

  • 1

A picture